Portfolio


EU projekt


Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije


Read more

Savijanje 13 m


Nova preša snage 1500 tona, dužine savijanja 13 m i nova plazma rezačica maksimalne dužine razanje 13 m.


Read more

EU projekt


Jačanje međunarodne konkurentnosti društva omega d.o.o. certifikacijom proizvoda


Read more

EU projekt


Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja primjenom mrežnih marketinških rješenja.


Read more

Nove CNC mašine


Proizvodni pogon opremili smo sa 6 novih cnc mašina.


Read more