EU PROJEKTI

EU projekti


 • Datum objave: 21.07.20

 • Projekt: Jačanje tržišne pozicije društva Omega d.o.o. povećanjem proizvodnih kapaciteta, KK.03.2.1.15.0128
 • Korisnik: OMEGA d.o.o., Breznica 3 a, 42220 Breznica
 • Ukupna vrijednost projekta: 17.007.604,35 HRK
 • Bespovratna sredstva: 4.790.554,21 HRK
 • Vrijeme provedbe: 18.10.2018. – 18.04.2022.
Opis projekta: Provedbom projekta doći će do poboljšanja poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti društva Omega d.o.o. kroz povećanje proizvodnih kapaciteta, softverskog unaprjeđenja procesa dizajna proizvoda i usvajanje novih kompetencija.
Ciljevi i rezultati projekta: Svrha projekta je povećanje konkurentnosti i učinkovitog pozicioniranja malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti poboljšanjem poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti društva Omega d.o.o. što će za posljedicu imati povećanje prihoda od prodaje za 18,6% dvije godine po završetku projekta te povećanje izvoza za 23,9% dvije godine po završetku projekta. Provedbom projekta otvoriti će se 15 novih radnih mjesta.
Promicanje ravnopravnosti i jednakih mogućnosti: OMEGA d.o.o. za preradu metala i trgovinu podržava i promiče ravnopravnost spolova, jednake mogućnosti i nediskriminaciju u bilo kojem pogledu te pristupačnost osobama s invaliditetom. U tom smislu, izjavljujemo da su sva postojeća i buduća radna mjesta u našoj organizaciji jednako namijenjena svim spolovima, manjinama te, kako zdravim, tako i osobama s (tjelesnim) invaliditetom koje su u mogućnosti obavljati zadatke u obuhvatu pojedinog radnog mjesta. Naši kriteriji zapošljavanja se prvenstveno odnose na stručnost, kompetentnost i želju za učenjem.

 • Kontakt: Božo Krofak, +385 99 5835 539

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
ZAJEDNO DO FONDOVA EU
https://strukturnifondovi.hr
https://opzo-opkk.hr
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost poduzeća OMEGA d.o.o., Breznica 3 a, 42220 Breznica
________________________________________________________________________________________________________

 • Datum objave: SUNDAY, NOVEMBER 1ST, 2020

 • Projekt: Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja društva OMEGA d.o.o. primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije
 • Korisnik: OMEGA d.o.o., Breznica 3 a, 42220 Breznica
 • Ukupna vrijednost projekta: 1.360.663,00 kn
 • Bespovratna sredstva: 816.397,00 kn
 • Vrijeme provedbe: 01.12.2019. – 01.12.2020.
Opis projekta: Provedbom projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja društva OMEGA d.o.o. primjenom informacijsko komunikacijskih tehnologija“ Društvo će u svoje poslovanje uvesti ERP sustav. Uvođenjem ERP sustava optimizirati će se i integrirati 9 poslovnih procesa Društva. Kako bi se postigao puni efekt ERP-a u sklopu projekta nabaviti će se i adekvatna oprema koja će podržati njegov rad. Provedbom projekta Društvo će poboljšati svoj tržišni položaj odnosno postati konkurentnije na domaćem i inozemnom tržištu. Sukladno navedenom, povećati će se i prihodi od prodaje Društva te će se zaposliti novi djelatnici.
Ciljevi i rezultati projekta: Cilj projekta je jačanje tržišne konkurentnost društva Omega d.o.o. na domaćem i inozemnom tržištu, a provedba projekta će rezultirati unaprjeđenjem devet poslovnih procesa unutar Društva (Upravljanje ljudskim potencijalima, Financije i računovodstvo, Upravljanje imovinom, Logistika, Nabava, Prodaja, Strateško planiranje, Upravljanje rizicima i Proizvodnja).
Promicanje ravnopravnosti i jednakih mogućnosti: Omega d.o.o. podržava i promiče ravnopravnost spolova, jednake mogućnosti i nediskriminaciju u bilo kojem pogledu te pristupačnost osobama s invaliditetom. U tom smislu, izjavljujemo da su sva postojeća i buduća radna mjesta u našoj organizaciji jednako namijenjena svim spolovima, manjinama te, kako zdravim, tako i osobama s invaliditetom koje su u mogućnosti obavljati zadatke u obuhvatu pojedinog radnog mjesta. Naši kriteriji zapošljavanja se prvenstveno odnose na stručnost, kompetentnost i želju za učenjem.

 • Kontakt: dijana@omega.hr, +385 99 5835 539
 • Ukupna vrijednost projekta: 1.360.663,00 kn
 • Bespovratna sredstva: 816.397,00 kn
 • Vrijeme provedbe: 01.12.2019. – 01.12.2020.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
ZAJEDNO DO FONDOVA EU
https://strukturnifondovi.hr
https://opzo-opkk.hr
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost poduzeća OMEGA d.o.o., Breznica 3 a, 42220 Breznica
________________________________________________________________________________________________________

 • Datum objave: TUESDAY, AUGUST 11TH, 2020

 • Projekt: Jačanje međunarodne konkurentnosti društva omega d.o.o. certifikacijom proizvoda
 • Korisnik: OMEGA d.o.o., Breznica 3 a, 42220 Breznica
Društvo OMEGA d.o.o. započelo je sa provedbom projekta „Jačanje međunarodne konkurentnosti društva Omega d.o.o. certifikacijom proizvoda“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
Provedbom projekta Omega d.o.o će certificirati čak 41 proizvod; gromobransku traku prema normi EN 50164-2 i dvije familije rasvjetni stupova u skladu s normom EN 40-5. Certificiranje proizvoda omogućiti će njihov plasman na inozemno tržište, što omogućava daljnje širenje poslovanja i povećanje konkurentnosti društva. Pored povećanja prihoda od prodaje i izvoza, provedba projekta pridonijeti će očuvanju postojećih radnih mjesta i otvaranju novih.
Opći cilj: Povećanje konkurentnosti društva Omega d.o.o. certifikacijom rasvjetnih stupova i gromobranske trake
Specifični cilj: Poboljšanje poslovnog razvoja i tržišne konkurentnosti društva Omega d.o.o. 1) povećanjem proizvodnih kapaciteta 2) uvođenjem novih procesa strojne obrade metala i 3) razvojem novih kompetencija
Više informacija na: www.strukturnifondovi.hr
________________________________________________________________________________________________________

 • Datum objave: MONDAY, AUGUST 10TH, 2020

Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja društva OMEGA d.o.o. poboljšanom primjenom mrežnih marketinških rješenja. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja društva OMEGA d.o.o. poboljšanom primjenom mrežnih marketinških rješenja.nKratki opis projekta: Provedbom projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja društva OMEGA d.o.o. poboljšanom primjenom mrežnih marketinških rješenja“ Društvo OMEGA d.o.o. je izradilo novu poslovnu web stranicu Društva u sklopu koje je formiran i web katalog proizvoda Društva. Poboljšana primjena mrežnih marketinških rješenja dovesti će do bolje vidljivosti proizvoda i usluga Društva na tržištu, a posljedično i do povećanja konkurentnosti Društva kako na domaćem, tako i na inozemnom tržištu.
Ciljevi projekta: opći cilj projekta je jačanje tržišne pozicije i povećanje konkurentnosti Društva OMEGA d.o.o. poboljšanom primjenom mrežnih marketinških rješenja u svrhu poboljšanja prisutnosti na tržištu te vidljivosti proizvoda i usluga Društva, kao i podrška razvoju informacijskog društva u Hrvatskoj.
Specifični ciljevi projekta su stvoriti kvalitetno i ažurno web rješenje koja omogućuje informiranost posjetitelja te predstavlja primarni kontakt Društva s javnošću, klijentima, potencijalnim klijentima, medijima i drugima. Kroz implementaciju nove web stranice, cilj je stvoriti kvalitetno i ažurno web rješenje koje posjetiteljima pruža aktualne i lako dostupne informacije, omogućava uštede vremena i resursa u komunikaciji s potencijalnim klijentima, postići što bolju komunikaciju s javnošću te veću informiranost iste, postići što bolju i bržu prezentaciju Društva na Internetu, te ostvariti dvosmjernu komunikaciju s posjetiteljima web stranica.
Očekivani rezultati projekta: Izrađena je, implementirana i stavljena u funkciju nova web stranica društva OMEGA d.o.o.

 • Ukupna vrijednost projekta: 127.500,00 kn
 • EU sufinanciranje projekta: 76.500,00 kn
 • Razdoblje provedbe projekta: 816.397,00 kn
 • Razdoblje provedbe projekta: 25.02.2019. – 25.02.2020
 • Kontakt za više informacija +385 99 30 80 325, marko@omega.hr
 • Više informacija na: www.strukturnifondovi.hr
________________________________________________________________________________________________________