Ostale mogućnosti

Opremljeni smo raznom opremom za pripremu i formatiranje materijala i dodatnih procesa potrebnih za kompletnu proizvodnju izrađenih dijelova.

Preše

  14 excentar preša od 16 do 250 t

  Preše za velike količine

  Izbijanje, savijanje i oblikovanje lima

Pile

  Punjenje više materijala

  Za čelične konstrukcije i profile

  Automatsko rezanje dugačkih šipki

Škare

  Rezanje lima debljine do 20 mm.

  Kružno rezanje lima debljine do 4 mm

Sačmarenje

  Stroj za pripremu površine/span>