CNC savijanje

Pružamo usluge savijanja limova za širok raspon industrija, uključujući građevinarstvo, brodogradnju, željeznicu, strojogradnju i ostale.
CNC kontrola omogućava simulaciju planiranog postupka savijanja. Na taj način se optimalno može planirati dubina hoda bez probnog savijanja

Tehnologija

  Dužina savijanja do 13.000 mm.

  Snaga savijanja do 1.500 tons.

  Laserska kontrola savijanja

  Veliki izbor alata za savijanje.

  Jednostavni i složeni postupci savijanja.