CNC savijanje

Capacity Info

Tehnički detalji


 

  •    Dužina savijanja do 13.000 mm.
  •    Snaga savijanja do 1.500 tons.
  •    Laserska kontrola savijanja
  •    Veliki izbor alata za savijanje.
  •    Jednostavni i složeni postupci savijanja.

Pružamo usluge savijanja limova za širok raspon industrija, uključujući građevinarstvo, brodogradnju, željeznicu, strojogradnju i ostale.
CNC kontrola omogućava simulaciju planiranog postupka savijanja. Na taj način se optimalno može planirati dubina hoda bez probnog savijanja