EU Funds Omega

Jačanje međunarodne konkurentnosti društva

JAČANJE MEĐUNARODNE KONKURENTNOSTI DRUŠTVA OMEGA D.O.O. CERTIFIKACIJOM PROIZVODA

Društvo OMEGA d.o.o. započelo je sa provedbom projekta „Jačanje međunarodne konkurentnosti društva Omega d.o.o. certifikacijom proizvoda“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Read more “Jačanje međunarodne konkurentnosti društva”