EU Funds Omega

Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja

Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja društva OMEGA d.o.o. primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije

Korisnik: OMEGA d.o.o., Breznica 3 a, 42220 Breznica

Ukupna vrijednost projekta:  1.360.663,00 kn

Bespovratna sredstva: 816.397,00 kn

Vrijeme provedbe: 01.12.2019. – 01.12.2020.

Opis projekta:  Provedbom projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja društva OMEGA d.o.o. primjenom informacijsko komunikacijskih tehnologija“ Društvo će u svoje poslovanje uvesti ERP sustav. Uvođenjem ERP sustava optimizirati će se i integrirati 9 poslovnih procesa Društva. Kako bi se postigao puni efekt ERP-a u sklopu projekta nabaviti će se i adekvatna oprema koja će podržati njegov rad. Provedbom projekta Društvo će poboljšati svoj tržišni položaj odnosno postati konkurentnije na domaćem i inozemnom tržištu. Sukladno navedenom, povećati će se i prihodi od prodaje Društva te će se zaposliti novi djelatnici.

Ciljevi i rezultati projekta: Cilj projekta je jačanje tržišne konkurentnost društva Omega d.o.o. na domaćem i inozemnom tržištu, a provedba projekta će rezultirati unaprjeđenjem devet poslovnih procesa unutar Društva (Upravljanje ljudskim potencijalima, Financije i računovodstvo, Upravljanje imovinom, Logistika, Nabava, Prodaja, Strateško planiranje, Upravljanje rizicima i Proizvodnja)

Promicanje ravnopravnosti i jednakih mogućnosti:

Omega d.o.o. podržava i promiče ravnopravnost spolova, jednake mogućnosti i nediskriminaciju u bilo kojem pogledu te pristupačnost osobama s invaliditetom. U tom smislu, izjavljujemo da su sva postojeća i buduća radna mjesta u našoj organizaciji jednako namijenjena svim spolovima, manjinama te, kako zdravim, tako i osobama s invaliditetom koje su u mogućnosti obavljati zadatke u obuhvatu pojedinog radnog mjesta. Naši kriteriji zapošljavanja se prvenstveno odnose na stručnost, kompetentnost i želju za učenjem.

Kontakt:   dijana@omega.hr  +385 42 234 140

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

ZAJEDNO DO FONDOVA EU

www.strukturnifondovi.hr

https://opzo-opkk.hr/

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost poduzeća OMEGA d.o.o., Breznica 3 a, 42220 Breznica