EU Funds Omega

Jačanje međunarodne konkurentnosti društva

JAČANJE MEĐUNARODNE KONKURENTNOSTI DRUŠTVA OMEGA D.O.O. CERTIFIKACIJOM PROIZVODA

Društvo OMEGA d.o.o. započelo je sa provedbom projekta „Jačanje međunarodne konkurentnosti društva Omega d.o.o. certifikacijom proizvoda“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Provedbom projekta Omega d.o.o će certificirati čak 41 proizvod; gromobransku traku prema normi EN 50164-2 i dvije familije rasvjetni stupova u skladu s normom EN 40-5. Certificiranje proizvoda omogućiti će njihov plasman na inozemno tržište, što omogućava daljnje širenje poslovanja i povećanje konkurentnosti društva. Pored povećanja prihoda od prodaje i izvoza, provedba projekta pridonijeti će očuvanju postojećih radnih mjesta i otvaranju novih.

Opći cilj: Povećanje konkurentnosti društva Omega d.o.o. certifikacijom rasvjetnih stupova i gromobranske trake

Specifični cilj: Poboljšanje poslovnog razvoja i tržišne konkurentnosti društva Omega d.o.o. 1) povećanjem proizvodnih kapaciteta 2) uvođenjem novih procesa strojne obrade metala i 3) razvojem novih kompetencija

Više informacija na: www.strukturnifondovi.hr