ZAVARIVANJE

 • Naziv pogona
 • Robotsko i klasično zavarivanje
 • Opis pogona
 • Pogon robotskog zavarivanja opremljena je sa šest robota tipa „OTC Almega AX - V4 i AX - V6“. Robotsko zavarivanje i konstantna računalna kontrola procesa zavarivanja jamče kvalitetu vara bez nedostataka. Naši proizvodni pogoni opremljeni su za pružanje kompletne usluge jednostavnih i složenih zavarivačkih procesa.

 • Značajke pogona
 • 6 robotskih stanica „OTC Almega AX - V4 i AX - V6“
 •  
 • 20 aparata za ručno MIG/MAG zavarivanje
 •  
 • TIG zavarivanje (2 kom)
 •  
 • Inox, Aluminij, MAG zavarivanje
 • Ostale informacije
 • Atesti postupaka zavarivanja
 •  
 • Atestirani zavarivači

Galerija