Povećanje konkurentnosti društva Omega d.o.o. povećanjem proizvodnih kapaciteta i diversifikacijom proizvodnje

Društvo OMEGA d.o.o. je u rujnu 2017. započelo sa provedbom projekta „Povećanje konkurentnosti društva Omega d.o.o. povećanjem proizvodnih kapaciteta i diversifikacijom proizvodnje“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.Provedbom projekta Omega d.o.o će opremiti proizvodni pogon novim strojevima i alatima, nabaviti će softver za dizajn proizvoda i pripremu proizvodnje te razviti nove kompetencije. Predmetnim ulaganjima će se povećati proizvodni kapaciteti, omogućiti uvođenje novih proizvoda i usluga u asortiman Društva te povećati spremnost Društva da odgovori na zahtjeve svojih kupaca. Navedene promjene u konačnici će dovesti do povećanja učinkovitost poslovanja i organizacije tijeka rada, kao i do povećanja prihoda od prodaje i izvoza i broja zaposlenih.Ukupna vrijednost projekta je 11.246.147,81 kn pri čemu se iznos od 3.251.245,89 kn odnosi na bespovratnu potporu dok je preostalih 7.994.901,92 kn vlastito učešće investitora.Ukupna vrijednost projekta: 11.246.147,81 kn

Bespovratna sredstva: 3.251.245,89 kn

Vrijeme provedbe: 01. rujna 2017. – 01. rujna 2018.Opći cilj: Doprinijeti konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva te stvaranju novih radnih mjesta u metalskoj industriji u Republici Hrvatskoj kroz unapređenje tehnološke spremnosti i razvoj novih kompetencija društva Omega d.o.o.

Specifični cilj: Poboljšanje poslovnog razvoja i tržišne konkurentnosti društva Omega d.o.o. 1) povećanjem proizvodnih kapaciteta 2) uvođenjem novih procesa strojne obrade metala i 3) razvojem novih kompetencija

Rezultati projekta:

1. Nabavljeni su strojevi i alati: 2 CNC vertikalna obradna centra , 2 CNC tokarska centra, Hidrauličke škare za rezanje lima, CNC pila, CNC hidraulička preša i 3 radna stroja (viličara).

2. Nabavljeni su softveri za dizajn proizvoda i pripremu proizvodnje: 3D CAD softver, CAD/CAM/CAE softver te nadogradnja Esprit softvera.

3. Nabavljena je usluga edukacije za stjecanje IWE licence i edukacije za nove module Geomagic softvera.

Kontakt osoba: Marko Premužić, e-mail: marko@omega.hr, tel: +385 42 234 140

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1169

Jačanje međunarodne konkurentnosti društva Omega d.o.o. certifikacijom proizvoda

Društvo OMEGA d.o.o. započelo je sa provedbom projekta „Jačanje međunarodne konkurentnosti društva Omega d.o.o. certifikacijom proizvoda“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.Provedbom projekta Omega d.o.o će certificirati čak 41 proizvod; gromobransku traku prema normi EN 50164-2 i dvije familije rasvjetni stupova u skladu s normom EN 40-5. Certificiranje proizvoda omogućiti će njihov plasman na inozemno tržište, što omogućava daljnje širenje poslovanja i povećanje konkurentnosti društva. Pored povećanja prihoda od prodaje i izvoza, provedba projekta pridonijeti će očuvanju postojećih radnih mjesta i otvaranju novih.Ukupna vrijednost projekta je 438.505,00 kn pri čemu se iznos od 228.023,00 kn odnosi na bespovratnu potporu dok je preostalih 210.482,00 kn vlastito učešće investitora.Ukupna vrijednost projekta: 438.505,00 kn

Bespovratna sredstva: 228.023,00 kn

Vrijeme provedbe: 15. studeni 2017. – 15. studeni 2018.Opći cilj: Povećanje konkurentnosti društva Omega d.o.o. certifikacijom rasvjetnih stupova i gromobranske trake

Specifični cilj: Poboljšanje poslovnog razvoja i tržišne konkurentnosti društva Omega d.o.o. 1) povećanjem proizvodnih kapaciteta 2) uvođenjem novih procesa strojne obrade metala i 3) razvojem novih kompetencija

Rezultati projekta:

1. 1. Certificiran je ukupno 41 proizvod; gromobranska traka i dvije familije rasvjetnih stupova

Kontakt osoba: Marko Premužić, e-mail: marko@omega.hr, tel: +385 42 234 140

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/