Armiračnica

  • Naziv pogona
  • Armiračnica
  • Opis pogona
  • Pogon za strojno rezanje i savijanje betonskog željeza prema armaturnom nacrtu.

  • Značajke pogona
  • Ravnalice žice za armaturu
  •  
  • Automatska savijačica armature .
  •  
  • od 5 – 32 mm.

Galerija